Nya insikter från skördekartor hjälper dig att nå fältens fulla potential

AgriOpt omvandlar svårtolkad data till värdefulla slutsatser för att bidra till en mer effektiv och hållbar växtodling. 

Undersök dina fälts skördepotential

Vi vill göra avancerad dataanalys enkel att förstå och använda. Vår digitala assistent analyserar alla dina skördekartor och omvandlar data till nyttiga insikter som kan ligga till grund för mer hållbara och lönsamma beslut för framtidens jordbruk. Genom att få stöd i att förstå dina skördekartor vill AgriOpt ta vara på varje fälts fulla potential.

Förstå, förutse och förbättra din växtodling

Förstå fältets varierande skördepotential

Skördepotentialen för ett fält kan variera i relation till en mängd olika faktorer. Få hjälp med att förstå hur dessa faktorer kan påverka och samspela med varandra.

Hitta intressanta områden

Genom att få stöd i att upptäcka, undersöka och förstå de områden på fältet som avviker eller är intressanta, kan du vidta anpassade åtgärder för att förbättra din skörd.

Effektivisera planering av precisionsspridning av kväve

Vi kombinerar dina egna erfarenheter och data baserat från dina fält för att ge dig en bra grund för planering av exempelvis precisionsspridning av kvävegödning.

Anders Hurtig
Sörby Gård

"Fantasin sätter gränserna med vad man kan använda den digitala assistenten för. Den är definitivt ett bra verktyg för att förstå skillnader och eventuellt förstå orsakerna."

Enkelt att komma igång

1. Skapa gård

Placera ut din gård och lägg till dina skiften genom att ladda upp dina SAM-ansökningar som du kan exportera från Jordbruksverkets portal SAM Internet. 

2. Ladda upp kartor

Nästa steg är att ladda upp dina skördekartor för varje skifte. 

3. Få utvärdering

Efter att du är klar med uppladdningen av skördekartorna få du ett mail med en pdf med sködekartsanalys. Efter någon vecka kommer en utskriven version med posten. 

Hör av dig till oss!

Isak Nielsen

CEO & Founder

isak.nielsen@agriopt.com

+46 79 340 52 15

Axel Trolme

Säljare

axel.trolme@agriopt.com

+46 73 228 90 71

Uppdatera dig om vad som händer!